Wat doet de BHV’er precies? De 5 rollen

14 juni 2018

Als zich een calamiteit in de organisatie voordoet, zet jouw BHV-collega onmiddellijk een andere pet op en krijgt hij andere bevoegdheden.

Tijdens de BHV opleiding leert hij:

  • wat de taak is van de bedrijfshulpverlenerBHV'er
  • welke rol hij vervult binnen de BHV-organisatie.

De BHV’er moet in staat zijn om in geval van een calamiteit actief en adequaat handelend op te treden. Hij moet dus:

  • de geldende procedures kennen;
  • de locatie met alle ruimten, hoeken en gaten op zijn duimpje kennen;
  • weten welke materialen en middelen voor BHV beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden;
  • dit alles kunnen combineren afhankelijk van de calamiteit. Is het een beginnende brand of een onwelwording? Moet hij misschien overgaan tot ontruiming doordat naast het pand een vrachtwagen gas lekt?

De BHV’er moet dus veel. Sta je hier wel eens bij stil?

De 5 rollen van de BHV’er

Natuurlijk worden hem een aantal tools aangereikt, worden hem vaardigheden bijgebracht.  Hij heeft verschillende rollen:

1e rol: Leren, oefenen en bijscholen

De BHV’er leert waar hij aan moet denken bij een beginnende brand, een ontruiming, bij een onwelwording of een hevig bloedende wond. Hij volgt hiervoor een BHV cursus, doet ontruimingsoefeningen en wordt jaarlijks bijgeschoold.

2e rol: Vertalen

Hij moet de vertaalslag kunnen maken richting de professionele hulpverlening, hen informeren met duidelijke, concrete informatie.

3e rol: Hulpverlenen

In afwachting van de brandweer of amublance is hij degene die in die kostbare eerste minuten hulp verleent. Hij legt jou in de stabiele zijligging, hij verbindt jouw hevig bloedende been op de juiste manier met een drukverband, of start de reanimatie in die kostbare eerste minuten. Herstel, seconden.

4e rol: Coördineren en controleren

Als er ontruimd moet worden, heeft de BHV’er een coördinerende en controlerende rol. Zorgen dat de ontruiming georganiseerd verloopt, ervoor zorgen dat jij uit jezelf naar de verzamelplaats gaat of hiernaartoe doorverwezen wordt. Hij doet een nacontrole van de snel vergeten ruimten, die in ieder pand eigenlijk wel aanwezig zijn.

5e rol: Voorkomen

De voorkomen-is-beter-dan-genezenrol. Als hij door het pand loopt en ziet dat de nooduitgang geblokkeerd wordt, zorgt hij ervoor dat deze weer wordt vrijgemaakt. Niet alleen in zijn belang. Nee, ook in jouw belang. Zorgt ervoor dat de nooddeur niet op slot zit. Stel je voor, zeg… Daar moet je toch niet aan denken.

Preventief en repressief zijn begrippen die hierbij passen. Preventief om te voorkomen dat het ‘mis’gaat, repressief áls het mis gaat.

De BHV’er is een ambassadeur van het veiligheidsbewustzijn. Hij zet veiligheid met regelmaat op de agenda, confronteert jou er weer mee als een ontruiming wordt geoefend. Elke medewerker moet weten wat hem te doen staat in geval van een calamiteit.

 

Bron: Dag van de BHV

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen