Brandrisico’s in de keuken

8 oktober 2018

De keuken doet u meestal denken aan lekker eten en gezellig tafelen, maar heeft u al eens stilgestaan bij de gevaren? In dit artikel leest u welke risico’s er zijn in de keuken, hoe u bepaalde gevaren kunt vermijden en hoe u brandjes onder controle kunt krijgen.

Gasfornuis

 • Laat potten en pannen niet zomaar op het vuur staan.
 • Vergeet het gasfornuis niet uit tezetten als u de keuken verlaat.
 • Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
 • Gebruik de kookplat niet als verwarmingstoestel.

Staat de vlam in de pan? Gebruik een deksel of een blusdeken om het vuur te doven.

Magnetron

 • Niet alle voorwerpen mogen in de magnetron. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
 • Sluit het voedsel niet hermetisch af. Zorg er bij het opwarmen voor dat de stoom kan ontsnappen.

Brand? Schakel de stroomvoorziening uit en bel de brandweer (112).

Frituurpan

 • ververs regelmatig het frituurvet (na ongeveer 10 keer).
 • Laat het toestel nooit onbewaakt achter terwijl het aanstaat.

Brand? Giet NOOIT water over een brandende frituurpan. Verplaats het apparaat niet. Gebruik steeds een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Bel de brandweer (112) voor een controle. Haal de blusdeken er niet zelf af.

Afzuigkap

 • Reinig of vernieuw het afzuigfilter minstens 4 keer per jaar.
 • Gebruik bij voorkeur een metalen filter (makkelijk te reinigen in de vaatwasser).
 • Flambeer nooit onder een werkende afzuigkap.
 • Schakel de afzuigkap uit als een pan of de frituurpan vlam vat.

Brand? Zet de afzuigkap uit en bel de brandweer (112).

Keukengeiser op gas

 • Pas op voor koolmonoxide vergiftiging. Zorg dat er voldoende ventilatie is.
 • Laat de geiser jaarlijks controleren en reinigen door een erkend vakman.

Iemand heeft een CO-vergiftiging? Open ramen en deuren en schakel de geiser uit. Haal de persoon uit de kamer en bel 112.

Gasflessen

 • Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
 • U kunt de leiding testen door zeepsop aan de verbindingen te smeren.
 • Houd ontvlambare materialen uit de buurt.

Er komt gas vrij? Draai indien mogelijk de gaskraan dicht, lucht de ruimte, evacueer de bewoners en bel de brandweer (112).

Stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers

 • Sluit elektrische apparaten aan op een geaard stopcontact tenzij ze een dubbele isolatie hebben.
 • Beperk het aantal apparaten dat je aansluit op een verlengsnoer of verdeelstekker (overschrijd het maximaal vermogen niet).
 • Vermijd elk contact met water.
 • Houd stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers buit het bereik van kinderen.

Brand? Bel de brandweer (112).

Kookboeken, keukenpapier, kaarsen, gordijnen

 • Houd brandbare materialen uit de buurt van warmtebronnen (bijv. kookboek van het gasfornuis).
 • Doof kaarsen als u de ruimte verlaat.

Brand? Gebruik een blusdeken of water als er geen gevaar is voor elektrocutie of kortsluiting.

Lucifers of aanstekers

 • Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Ga na of lucifers volledig gedoofd zijn.

Vuilnisbak

 • Ga na of lucifers en sigaretten volledig gedoofd zijn, voordat u ze in de vuilnisbak gooit.

Brand? Gebruik een blusdeken of water.

Ontvlambare producten

 • Houd ontvlambare producten buiten het bereik van kinderen.
 • Bewaar die producten niet in de keuken.
 • Houd ontvlambare producten uit de buurt van elke warmtebron.

Brand? Gebruik een blusdeken en bel de brandweer (112) voor een controle.

De feestelijke tafel

 • Leg brandbare voorwerpen niet in de buurt van een open vlam (bijvoorbeeld, bloemstukjes, servetten).
 • Schakel een fondue- of gourmetstel uit als u de ruimte verlaat.

Brand? Gebruik een blusdeken en bel de brandweer (112) voor een controle.

Oven

 • Vermijd brandwonden! Plaats de oven buiten het bereik van kinderen.
 • Zorg voor een ovendeur die aan de buitenzijde niet verhit.

Brandwonden? Eerst water, de rest komt later. Koel gedurende 20 minuten of met lauw water.

Broodrooster

 • Reinig het toestel regelmatig

Vat de broodrooster vlam? Gebruik een blusdeken en schakel de stroomvoorziening uit. Bel de brandweer (112) voor een controle.

Bron: Besafe

Terug

Er waren veel coöperatieve opdrachten waarbij je met elkaar en van elkaar kon leren. Dit is een leuke manier om alle belangrijke BHV onderdelen door te nemen.

Renske, Cursus BHV

Onze klanten en herkenningen