Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Wat is een BHV-plan?

Een BHV-plan beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en procedures die gevolgd moeten worden als er een incident is. In een BHV-plan worden de volgende zaken beschreven:

 • Wat zijn de restrisico’s?
 • Wat is het aantal BHV’ers?
 • Hoe zijn de BHV’ers bereikbaar en beschikbaar?
 • Hoe wordt er opgeleid en geoefend?
 • Hoe sluit men aan op de externe hulpverlening?

Aan de slag met de RI&E en het BHV-plan

Wilt u weten hoe u in 6 stappen zowel de RI&E als het BHV-plan op orde krijgt? Het handige 6-stappenplan van RI&E naar BHV helpt u op weg. Heeft u vragen over de RI&E of het BHV-plan of wilt u hulp bij het maken ervan. Onze veiligheidskundigen kunnen de RI&E voor u opstellen. Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 035 – 760 47 80. Om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen is georganiseerd, kunt u de volgende zaken in een BHV-plan vastleggen:

 • Verantwoording BHV-plan
 • BHV-organisatie
 • BHV-opleidingen
 • BHV-materialen
 • Procedures voor het personeel
 • Procedures voor de BHV
 • Instructiekaarten en plattegronden
 • Oefenen

Via de website van het NIBHV kunt u een voorbeeld BHV-plan downloaden. < veelgestelde vragen