Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Wat is de boete als BHV niet is geregeld?

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft bijvoorbeeld dat BHV verplicht is voor alle bedrijven met één of meerdere werknemers. Ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Als u hiervan niet op de hoogte was en BHV dus niet geregeld heeft, riskeert u een boete. De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en treedt zo nodig streng op.

Download de Handleiding “Bedrijfshulpverlening: alle regels op een rij” en u leest alles over de verplichtingen én boetes.

In 2013 is een nieuwe wet van kracht geworden waardoor er vaker en hogere boetes opgelegd worden als u de Arbowetgeving overtreedt.

De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe wet, de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, zijn:

  • Hogere boetes
  • Hogere straffen bij herhaalde overtreding
  • Stilleggen van bedrijfsonderdelen
  • Last onder dwangsom
  • Geen tussenkomst van de rechter

Meer informatie over deze wet vindt u in de brochure ‘Overtredingen strenger bestraft‘.

Welke boetes riskeert u?

Wilt u weten welke boetes u riskeert? Ga dan naar www.zelfinspectie.nl en klik rechtsonder op de button ‘Boetes & sancties’. De boetes voor BHV hebben betrekking op de volgende artikelen uit de Arbowet:

  • Artikel 3, lid 1, paragraaf e
  • Artikel 15

Uiteraard moeten de boetes niet de reden zijn waarom u BHV regelt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uzelf, uw medewerkers en klanten.

Wat moet ik nu regelen?

Wilt u als ondernemer weten wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van de sociale wetten en regels? Wilt u weten wat u moet regelen? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl. Klik op de situatie die bij u hoort en u heeft in een paar stappen de juiste informatie.

< veelgestelde vragen