Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Reanimeren redt levens

 

Reanimeren redt levens. Hoeveel mensen worden nu eigenlijk gered door reanimatie? De kans op overleving na een hartstilstand hangt van veel dingen af: zag iemand het gebeuren? Werd snel reanimatie gestart? Was er een AED in de buurt en werd die aangesloten? De eerste 6 minuten zijn daarbij cruciaal, omdat de kans op overleving dan het grootst is.

Jaarlijks krijgen rond de 16.000 mensen een hartstilstand. Buiten het ziekenhuis zijn dat gemiddeld 300 mensen per week. Op het werk, op straat of op de sportclub. De meeste slachtoffers van een hartstilstand zijn thuis (ongeveer 70%).

Factoren die de kans om een hartstilstand te overleven of niet, beïnvloeden:

  • de ernst van de oorzaak van de hartstilstand, bijvoorbeeld een groot hartinfarct
  • het soort hartritmestoornis; is het wel of geen schokbare ritmestoornis
  • de snelheid waarmee de hulpverlening op gang komt
  • de algehele lichamelijke en geestelijke situatie van het slachtoffer voor de hartstilstand

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer van een hartstilstand is 66 jaar. Mannen worden 3 keer vaker dan vrouwen door een hartstilstand getroffen.

Aanwezigheid omstanders

Bij ongeveer 70% van de slachtoffers van een hartstilstand is iemand aanwezig. Van hem of haar hangt iemands leven af. De meesten gaan reanimeren (ruim 60%). Omstanderreanimatie verdubbelt  de overlevingskans.

Reanimatie – borstcompressie (hartmassage) en beademing- betekent dat de bloedsomloop en ademhaling doorgaan. De tijd tot de volgende stap(pen) defibrillatie en ambulancezorg wordt met reanimeren overbrugd. Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving. Ook maakt reanimatie de hartspier gevoeliger voor defibrilleren.

Overlevingskans

Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Bij snel gebruik van het apparaat, dat elektrische schokken geeft om het hart weer goed te laten pompen, is de overlevingskans tussen de 50 en 70 procent.

In 49 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de AED. Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans, maar kan ook blijvende schade voorkomen. Na geslaagde reanimaties herstelt 90% volledig.

De sterfte aan hart- en vaatziekten daalt gestaag bij mannen en vrouwen en in alle leeftijdsklassen. In 2011 stierven er 38.841 personen aan hart- en vaatziekten. Het aantal ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten nam toe naar bijna 400.000.

Reanimeren in stappen

Tijdens de BHV cursus leert u hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Wij hebben de 7 stappen voor u op een rij gezet in het gratis stappenplan. Download de handleiding ‘Reanimeren in stappen‘.

Bron: Hartstichting