Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Maak uw eigen BHV-plan

Artikel- BHV planWerkgevers zijn verplicht schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in hun bedrijf en welke maatregelen er zijn genomen. Deze informatie bij elkaar vormt het BHV-plan.

Wilt u een eigen BHV-plan maken? Dan kunt u het model hieronder gebruiken. U kunt het doorlezen en invullen, maar ook, indien nodig, naar eigen inzicht aanvullen of wijzigen.

Het model is met name geschikt voor kleinere ondernemingen met maximaal 15 werknemers zonder bijzondere risico´s. Maar ook als uw bedrijf uit meer dan 15 werknemers bestaat, geeft het model u handvatten voor het maken van uw eigen BHV-plan. Bedrijven die met bijzondere risico’s te maken hebben, kunnen het beste in samenwerking met een professionele adviseur of de plaatselijke brandweer een BHV-plan opstellen.

Het is belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen bij een incident. Bespreek het plan daarom met alle betrokkenen en deel de opzet van de bedrijfshulpverlening met uw personeel en buurbedrijven.

Tot slot is het belangrijk het plan te bewaren op een plek waar iedereen bij kan en te zorgen voor reserve-exemplaren.

Voorbeeld BHV plan