Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Wat kunt u als werknemer zelf doen?

artikel5Het is belangrijk dat er afspraken en regels zijn over veilig en gezond werken, maar deze hebben natuurlijk pas zin als ze ook worden uitgevoerd. Volgens de Arbowet moeten werkgever en werknemers samenwerken bij de uitvoering. Hoe kunt u als werknemer zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving?

• Denk mee
Een van de dingen waar uw werkgever uw hulp goed bij kan gebruiken, is bij het opstellen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), een overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf en de maatregelen die genomen zijn om deze risico’s tegen te gaan. U kent uw werk goed en u weet dus als geen ander of er onveilige of ongezonde situaties zijn. De werkgever kan de RI&E samen met (enkele) werknemers invullen, de lijst met belangrijke risico’s tijdens het werkoverleg bespreken of u vragen een vragenlijst in te vullen. Heeft u een goed idee om de veiligheid in uw werk te verbeteren? Laat van u horen! Niet alle maatregelen zullen (direct) uitgevoerd kunnen worden, maar een actieve houding vergroot zeker de kans dat iets met uw ideeën wordt gedaan.

• Bespreek veiligheid met elkaar
Soms is het binnen bedrijven niet gebruikelijk om elkaar als collega’s aan te spreken en dit is iets wat je ook niet zomaar van de ene op de andere dag verandert. Probeer in dat geval het onderwerp veilig en gezond werken op de agenda van het werkoverleg te krijgen. Door er een vast agendapunt van te maken, kan iedere werknemer knelpunten inbrengen. Zo kunnen collega’s gezamenlijk naar praktische oplossingen zoeken en afspraken maken. Ook wordt het dan gemakkelijker om elkaar op de werkvloer aan te spreken.

• Meld onveilige of ongezonde situaties
Is er een onveilige of ongezonde situatie op uw werk? Meld dit dan zo snel mogelijk, voordat het echt misgaat. Bijvoorbeeld bij uw direct leidinggevende of via een incidentmeldingssysteem. Dit is de eerste stap om de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf te verbeteren.

• Veilig werken begint bij uzelf
Uw werkgever dient uw veiligheid en gezondheid in de gaten te houden, maar het is aan u om gevaarlijk werk zo veel mogelijk te voorkomen. Dus houd u aan de veiligheidsregels, volg instructies op en gebruik de beschermingsmiddelen die u tot uw beschikking heeft op de juiste manier.

• Spreek elkaar aan
Draagt uw collega geen oordoppen, terwijl dat wel zou moeten? Zit hij urenlang achter de computer zonder af en toe even pauze te nemen? Spreek hem daar dan op aan, want veilig en gezond werken gaat iedereen aan.

Bron: Steunpunt RI&E-instrumenten