Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Inspectie SZW: Arboregels worden relatief slecht nageleefd in hoogrisicosectoren

Artikel-Inspectie SZWIn veel sectoren is het belangrijker om efficiënt te produceren dan om veilig en gezond te werken. De arboregels worden dan ook relatief slecht nageleefd in de hoogrisicosectoren. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2015 van de Inspectie SZW.

Oorzaken niet-naleven arboregels

Tot de hoogrisicosectoren behoren zogenaamde BRZO-bedrijven: bedrijven die zoveel gevaarlijke stoffen gebruiken dat er extra regels zijn gesteld. Hiervan zijn er momenteel zo’n 400 in Nederland. Als oorzaken van het niet-naleven van de arboregels noemt de Inspectie concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van arboregels. Zo geeft 67 procent van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben bijvoorbeeld aan de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Het zou hierbij voornamelijk gaan om kleinere bedrijven. Aanwezige kennis wordt bovendien niet altijd voldoende toegepast. Dit komt volgens de Inspectie door haast, ingesleten gewoontes en onvoldoende toezicht.

Risicogroepen

Zzp’ers en buitenlandse arbeidskrachten blijken extra risico te lopen. Zo zijn zzp’ers vaak in de veronderstelling dat arboregels niet op hen van toepassing zijn en hebben ze er daardoor minder kennis van. De Inspectie wijst er dan ook op dat het belangrijk is dat hun opdrachtgevers de arbeidsomstandigheden in de gaten houden.

RI&E is een moetje

Het opstellen van een RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers met personeel. Maar in plaats van als een manier om de arbeidsveiligheid te vergroten, zien veel bedrijven de RI&E als een moetje. In de meeste gevallen worden ook niet alle veiligheidsrisico’s in de RI&E onderkend. Daar staat echter weer tegenover dat er ook bedrijven zijn die een risico niet in de RI&E benoemd hebben, maar wel passende maatregelen hebben genomen.

Meer succes dankzij herinspecties

Het percentage geïnspecteerde bedrijven dat de arboregels overtreedt (60 procent) is al een aantal jaren stabiel. Het percentage geïnspecteerde bedrijven dat de regels naleeft, is echter hoger in sectoren waar een zogenoemde meerjarige intensieve inspectieaanpak is uitgevoerd. Hierbij worden er naast reguliere inspecties ook herinspecties uitgevoerd bij bedrijven die de regels niet naleven. Hoge boetes en, in het geval van fraude, inschakeling van het strafrecht zorgen ervoor dat de aanpak effectief is.