Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Download 6 stappenplan

Download 6 stappenplanIedere werkgever is verplicht een Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) op te stellen en maatregelen te nemen op basis van de inhoud van de RI&E. De RI&E is ook de basis voor de Bedrijfshulpverlening (BHV) en ook die is wettelijk verplicht. Heeft u eenmaal de RI&E goed op orde dan is de BHV-invulling niet eens zo’n grote stap. Het handige 6- stappenplan helpt u op weg om aan uw verplichtingen te voldoen.