Ria Bode is 112bhv’er van het jaar 2016

Op 7 november 2016, de Dag van de BHV, werd aandacht gevraagd voor de inzet van alle BHV’ers. Namens 112bhv.nl vroegen wij onze cursisten en contactpersonen wie het verdient om extra in het zonnetje gezet te worden. Wie heeft zich met veel enthousiasme ingezet voor de BHV? Wie heeft… Lees meer

BHV’er ben je 365 dagen per jaar, ook tijdens de feestdagen

December is de maand van extra gezelligheid. Niet alleen thuis, in winkels en in horecagelegenheden, maar ook in bedrijfspanden worden versieringen aangebracht en kerstbomen neergezet. Helaas is het ook de maand waarin regelmatig brand ontstaat door verkeerd gebruik van (decoratie)materiaal. Voor BHV’ers is extra waakzaamheid geboden. BHV’er ben je immers… Lees meer

Dag van de BHV: besef, waardering en support

De eerste maandag van de maand. Om 12.00 uur klinkt het landelijke luchtalarm. Wij herkennen de sirene echter met een positieve twist op maandag 7 november 2016. Die dag wordt landelijk voor de vijfde keer aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Lees meer

Wat wel en niet doen bij brandwonden?

Bij een brandwond is het belangrijk om snel en juist te handelen. Maar weet u eigenlijk wat u het beste kunt doen? Of laat u zich leiden door de verhalen die rond gaan? Die berusten vaak niet op waarheid. De feiten en fabels op een rij: Direct koelen met… Lees meer

Brandpreventieweken: hoe wint u tijd om bij brand veilig weg te komen?

Verklein de kans op brand. Dat is het centrale thema van de jaarlijkse Brandpreventieweken. Deze campagne, bedoeld om de aandacht van het Nederlandse publiek aan te wakkeren voor brandveiligheid en -preventie, vindt ook dit jaar in oktober plaats. De nadruk ligt deze keer enerzijds op het winnen van tijd om… Lees meer

De ene brand(blusser) is de andere niet

Als er brand uitbreekt, moet u er snel bij zijn. Een waterslang is niet ideaal. Omdat de haspel aan de muur blijft zitten, kunt u met de slang niet overal komen. Bovendien blijft u na het doven van de vlammen zitten met waterschade. Een uitstekend alternatief is een brandblusser. Maar… Lees meer

Maak uw eigen BHV-plan

Werkgevers zijn verplicht schriftelijk vast te leggen hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd in hun bedrijf en welke maatregelen er zijn genomen. Deze informatie bij elkaar vormt het BHV-plan. Wilt u een eigen BHV-plan maken? Dan kunt u het model hieronder gebruiken. U kunt het doorlezen en invullen, maar… Lees meer

Inspectie SZW: Arboregels worden relatief slecht nageleefd in hoogrisicosectoren

In veel sectoren is het belangrijker om efficiënt te produceren dan om veilig en gezond te werken. De arboregels worden dan ook relatief slecht nageleefd in de hoogrisicosectoren. Dit blijkt uit het jaarverslag over 2015 van de Inspectie SZW. Oorzaken niet-naleven arboregels Tot de hoogrisicosectoren behoren zogenaamde BRZO-bedrijven: bedrijven… Lees meer

Zo ziet de BHV-organisatie eruit

Iedereen die taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rondom bedrijfshulpverlening heeft, behoort tot de BHV-organisatie. Om welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden het gaat, is schriftelijk vastgelegd. Daarnaast is vastgelegd bij wie de taken zijn belegd en welke bevoegdheden de BHV’ers hebben bij een calamiteit, in het bijzonder wie bevoegd is om… Lees meer

Wat kunt u als werknemer zelf doen?

Het is belangrijk dat er afspraken en regels zijn over veilig en gezond werken, maar deze hebben natuurlijk pas zin als ze ook worden uitgevoerd. Volgens de Arbowet moeten werkgever en werknemers samenwerken bij de uitvoering. Hoe kunt u als werknemer zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving? • Denk… Lees meer