Een veilige en gezonde werkomgeving voorkomt slachtoffers

Brandpreventieweken: hoe wint u tijd om bij brand veilig weg te komen?

Verklein de kans op brand. Dat is het centrale thema van de jaarlijkse Brandpreventieweken. Deze campagne, bedoeld om de aandacht van het Nederlandse publiek aan te wakkeren voor brandveiligheid en -preventie, vindt ook dit jaar in oktober plaats. De nadruk ligt deze keer enerzijds op het winnen van tijd om veilig weg te komen en anderzijds op het tijdig signaleren van brand.

Maatregelen om de kans op brand te verkleinen

Brand is niet altijd te voorkomen. Wel kunt u maatregelen nemen om de kans daarop te verkleinen. Daarom worden jaarlijks in oktober de Brandpreventieweken gehouden. Deze campagne draait om adviezen waarmee de Nederlandse burgers, hun voordeel kunnen doen. De voorlichting wordt gegeven door de brandweer. Die zit nu eenmaal het dichtst bij het vuur.

Sluit altijd de binnendeuren

De campagne van dit jaar heeft als hoofdthema ‘Hé doe de deur dicht!’ Oftewel: sluit altijd de binnendeuren. Als er brand uitbreekt, verspreidt rook – de grootste bedreiging – zich dan minder snel. Dat is uit onderzoek gebleken. Het levert tijdwinst op. U heeft dan meer tijd om veilig weg te komen. Zeker als u wat ouder of minder mobiel bent, is dat van groot belang. Een extra minuut kan uw leven redden.

Plaats hoorbare rookmelders

Het is dan wel belangrijk dat u brand op tijd signaleert. Daarop is het tweede advies gebaseerd: plaats hoorbare rookmelders. Dat gebeurt lang niet altijd. Maar als u slaapt, ruikt u geen rook. Dus zorg er niet alleen voor dat rookmelders goed worden geplaatst, zorg ook dat u ze kunt horen.